יום רביעי, 25 באפריל 2012

מאמר המילניום! אין לזה הגדרה אחרת.

http://rotter.net/forum/scoops1/16405.shtml

מובא כאן ציטוט של מאמר שכתב עורך מעריב המיתולוגי ד"ר עזריאל קרליבך עוד ב-7 באוקטובר 1955
לא, לא טעיתם מדובר בשנת 1955, וכשקראתיו נפלתי מהכיסא תוך כדי זעקת "WOW".

הנה הציטוט עצמו-
"לא עניין הגבולות הוא מקור הסכסוך בינינו לערבים, אלא הפסיכולוגיה האסלאמית. הערבים הם בני האסלאם, ואיתו, כתפישת עולם, אי אפשר לדבר. עם האסלאם לא חיים בשכנות של שלום".
אמת פשוטה וברורה זו היא, כי בין עולם האסלאם לעולם המערב והתרבות אין אף מילה משותפת אחת, ולא היתה ולא תהיה ולא תוכל להיות כל הבנה. הכוונה בכך איננה לדת, שכל דת יכולה להיות טובה או רעה, לפי מה שיגשימו או יזניחו מאמיניה את עקרונותיה המוסריים. הכוונה להשפעת האסלאם על החיים החברתיים והסוציאליים, על תחושת העולם ועל היחסים עם שאר בני האדם.
.....חמישים –שישים דורות בזה אחר זה חונכו באסלאם לאנוס את טבע האדם - לא להשתמש בכוח המחשבה, לא לרצות בזכויות הפרט, לא להתאוות, לא לדרוש, לא לזקוף קומה.. בעצם האסלאם מולך הרצון המעומעם, האפל, הבלתי מוסבר של אללה. מולך קפדן וקפריזי, מוסתר, חולני.. זו עיקרה של הדתיות האסלאמית - לא לשאול. אדם מקבל על עצמו אמונה זו, במה שהוא אומר: אללה איל אללה", לא במה שהוא משתכנע מרעיון, אלא במה שהוא מפקיד על עצמו עריץ.
אמונה כזו מעצם טבעה אין להפיצה בדרך השכנוע השכלי או המופת המוסרי, זו עבודת הרוח והגוף-ואין להפיצה אלא בכוח האגרוף. ועל כן יש לנהל מלחמת קודש מתמדת נגד ב"בלתי מאמינים" ולהביאם אל חיק האמונה הנכונה בכוח הסייף אל-איסלאם-אללה אוהב דם.....לעולם אין הסכנה ברובה כשל עצמו, אלא באצבע הדבוקה אל ההדק ופצצה קטנה בידי מטורף אחד יכולה להשמיד עדת פילוסופים שלמה.
...הסכנה הטמונה בשביל המערב באסלאם גדולה לאין ערוך מזו שבקומוניזם. כי בדת הקומוניסטית מרובים הגרעינים השכלתניים מאשר בדת המוסלמית. עם הקומוניזם אפשר להידבר על יסודות קח ותן, הוא מתחשב גם בשל חומרנותו במציאות, מודד כוחות, מגבש דרישות, שוקל הצעות לפי התועלתיות.
כל הנתונים הללו אינם קיימים באיסלאם. מוסלמים עוד לא הסכימו מעולם על שום דבר, יהיה אשר יהיה - אף בינם לבין עצמם...והם אינם יכולים לקיים כל דבר - לא רק בענייני ישראל; כל העולם המוסלמי האדיר יחד עוד לא היה יכול ליצור הסכם על בול דואר משותף אחד. תגובותיהם - על כל דבר - אין להם כל שייכות אל השכל הישר. הן כולן רגשניות בלתי מחושבות, רגעיות, חסרות שחר...עם הכל אתה יכול לדבר "ביזנס", אף עם השטן, אך לא עם אללה....
...אנחנו עשינו - ומוסיפים לעשות שטות לא תסולח, אם גם אנחנו מסייעים לעולם לצייר לפניו ערבים שאינם קיימים כלל ושהם פרי דימיון משאלותינו. ואנחנו מוסיפים חטא על פשע כשאנחנו מסלפים את התמונה ומצמצמים את הוויכוח לסכסוך גבולות בין ישראל לבין שכנותיה.
מעל לכל- אין זה תואם את המציאות. לא עניין הגבולות הוא מקור הסכסוך, אלא הפסיכולוגיה האיסלאמית. אילו היו שכנינו אנשי מערב, אילו היו פרוטסטנטים - היינו מזמן חיים לידם בשלום כדרך הנורבגים והשבדים. או אילו היו אפילו קתולים - היו יחסינו מסתדרים כדרך שהסתדרו צרפתים ואנגלים בקנדה, ואף מדינות דרום אמריקה רבות בינן לבין עצמן. ואילו כאן אנחנו מנסים מזה חמישים שנה בכל הדרכים האפשריות להגיע לידי הסדר שהוא, ומעולם לא הופיע באופק אף כצל תקווה - משמע הדבר אינו נעוץ במעשים ובעובדות ובפחדים.
הוא נעוץ אך ורק בכך שהערבים הם בני האסלאם. ואיתו, כתפישת עולם, אי אפשר להידבר. לא חשוב כלל מי, לא חשוב כלל על מה, עם איסלאם לא חיים בשכנות של שלום.
ומלבד זאת - הצגת הבעיה כסכסוך בין שני צדדים דומים מציידת את הערבים בנשק של טיעון שאיננו שלהם. אם הוויכוח עמהם הוא באמת פוליטי, כי אז יש פנים לכאן ולכאן. או אז אנו מופיעים כמי שבא לארץ שהיתה כולה ערבית וכבשנו והכנסנו עצמנו כטריז בינותם, והעמסנו עליהם פליטים, ומהווים סכנה להם בצבאנו וכו' וכו' - ויכול אדם להצדיק צד זה או אחר. כלומר: בהצגה הזאת, השכלתנית והמדינית של הבעיה, היא נעשית מובנת למוחות אירופיים - לרעתנו.
הערבים טוענים טענות המתקבלות אף על דעת מערבית במריבה משפטית רגילה. אך לאמיתו של דבר,מי כמונו יודע, שלא זהו מקור עמדתם העויינת. כל המושגים המדיניים והחברתיים האלה אינם מעולם המושגים שלהם.
כיבוש בכוח החרב, בעיניהם שלהם, בעיני האיסלאם, איננו כלל בגדר עוולה; להפך, הוא בגדר זיכיון והוכחת בעלות ניצחת. דאגה לפליטים, לאחים מנושלים - איננה מתחום עולם מחשבתם; אללה גירש, אללה ידאג.
מעולם עוד לא התרגש מדינאי מוסלמי על כגון זה (אלא אם כן הפורענות סיכנה את מעמדו האישי). ואילולא הכיבוש ואילולא הפליטים- היו מתנגדים לנו באותו תוקף ממש. על ידי מה שאנו מתדיינים עמהם על בסיס מושגים מערביים- אנו מלבישים פראים גלימת צדק אירופית. ובכך- במקום להזעיק את עמי העולם, אנו מרדימים אותם.
זהו יסוד טעותנו, ולעניות דעתי; סוד בדידותנו וכישלונותינו.
שאנחנו, אף אנחנו זועקים על הדקירה שדוקרים בבשרנו ולא - על לוע התהום הפעורה לשלום תבל. שאנחנו מבקשים תחבושת לנשיכה שנושכנו, ואיננו מזהירים: הנה מסתובב בין רגלי כולכם כלב מטורף!!
משל למה הדבר דומה?- אילו,שעה שהיטלר עלה לשילטון, היינו אומרים שהוא אמנם במקרה אנטישמי, אבל בדרך כלל הוא מייסדה של דת נבונה ומכובדת שאין לחשוש בפניה - וידינו מושטות אליו לשלום, ועז רצוננו לסדר בינינו את החשבונות הקטנים הפרטיים, אחרי כן להתקשר איתו בברית שלום, לעזור לו בפיתוח תורתו ובהתפשטות השפעתו.....
אנו חוטאים לא רק למאבקנו אנו, לקיומה של המדינה הזאת ולחיי בנינו ובנותינו, אנו חוטאים לעולם כולו אם אנו מעלימים את האמת הפשוטה, השוכנת בלב כולנו, לרבות דוברי הממשלה, כשהם קוראים הצהרות שלום- האמת,שהאוייב הוא רוח האיסלאם.
הוא איננו רק האוייב שלנו מכיוון שאנו יושבים במקרה כאן. הוא אוייב לנו גם אילו ישבנו בקוטב הצפוני. כי הוא אויבו של כל אדם חופשי. הוא אויב של כל מחשבה פורייה, כל יוזמה טובת לב, כל רעיון יוצרני. הוא אוייב בנפש לכל יהודי, כל נוצרי - ולכל מוסלמי. כל אשר יינתן בידו, אם חרב של עץ אם טנק של פלדה אם כד מים-הופך בידו לאיום על רעו האדם.
הוא לא תרם מעודו ולא יתרום כל מאומה לטובה; הוא לא הוציא אף דמות אדם אחד שהצעיד את העולם קדימה, בכל שטח שהוא; הוא החשכה, הוא הריאקציה, הוא הכלא ל-500 מיליון בני אדם מעונים; הוא המוקש הטמון לשלום תבל.
וכל עוד לא נתאמץ ולא נצליח להנחיל לעולם החופשי את הידיעה הזאת-נהיה אנחנו תמיד הקורבנות הראשונים של אי ידיעתו."

גבירותיי ורבותי, זה מאמר מאסטר פיס, לגזור ולשמור, מהנדירים של כנות ואמירת אמת שנשמעו אי פעם במחוזותינו.

יום שישי, 20 באפריל 2012

מחשבות על התאריך הנבחר ליום השואה בישראל

נכון שמחד לא מתאבלים בניסן ומצד שני מגלים סימני אבלות לרגל כשלון מרד כוכבא ומותם של 24000 תלמידיו ר' עקיבא מגבת ועד אנטיפרס.
מאידך חשוב לזכור שהתאריך שנבחר של תחילת מרד גטו ורשא, כל מיתוס ואתוס מרד גטו ורשא עבר ניפוח מעבר לכל פרופורציה, שמו את זה בתור קונטרסט ל"הליכה כצאן לטבח" וראו את השאר כ"סבון".
זאת אומרת שהיה כאן הצהרה כוחנית ופוליטית ודחיקה של היהודים והזכרון שעברו 7 מדורי גהנום עלי אדמות.
צריך להבין שכל הנושא של מרד גטו ורשא עוצב בדמותם ובצלמם של אנשי העבודה ובן גוריון בראשם, דרך אנטק צוקרמן וצביה לובטקין שברחו בזמן מגטו ורשא ונשארו בחיים כדי לספר את הסיפור הפוליטי שלהם.
עד שהגיע פרופ' משה ארנס בספרו "דגלים מעל הגטו"
http://www.text.org.il/index.php?book=0910034
והזכיר לכולנו שיש פרק שלם שבן גוריון ושות' בחרו למחוק מהתודעה של העם הזה, ומי באמת היה הבורג המרכזי במרד בגטו ורשה (הרוויזיוניסטים ובני עקיבא בראשות פאבל פרנקל איש בית"ר).
מעבר לזה שכאמור כאילו שעצם זה שאישה שחרפה נפשה מנגד כדי להשיג לילדתה חתיכת פרוסת לחם עבש או גלד בצל עלוב כדי להחזיקה בחיים עוד יום, כאילו שזה לא גבורה בפני עצמה ומשל יהודים בזונדרקומנדו האמונים על הפעלת הקרמטוריומים, הכינו בהחבא מצות לפסח באותם תנורים שבהם שרפו את הגוויות, גם זה גבורה.
לכן התאריך הזה הוא תאריך פוליטי ומדיר, ומהווה פגיעה בכל אותם אלו שלא זכו לזרוק בקבוק מולוטוב ברחוב נעלעווקי או מילא 18, אלא בסך הכל ניסו לשרוד את היום במציאות מטורפת, דקות לפני הסלקציה הבאה...

יום חמישי, 19 באפריל 2012

יום רביעי, 18 באפריל 2012

השקר החרדי נמשך

http://rotter.net/forum/scoops1/22012.shtml#89

גם אם אכן אמר את זה (או שמא דווקא שוב פעם איזה עסקן נבל עם פה מצחין)
נמאס לשמוע את השקר הזה
להפך, דווקא התנועה הציונית חתמה על ההסכם ההעברה ששבר את החרם הכלכלי הגרמניה שחתם עליו חיים ארלוזרוב וכן היו אלא דווקא אנשי הממסד של בן גוריון וחבורותו ששתפו פעולה עם הנאצים ולא עשו דבר כדי להציל יהודים בשואה (נא לעיין בספר של בן הכט "כחש", לפרטים נוספים והרחבה ...בנדון).
ובהתייחס לדברי הקשקשן השני בפורום רוטר
פיצל מעולם לא היה מלך חג'אז אלא רק בנו של השריף חסיין שהבריטים נתנו לו הבטחה עתידית לשטח שיעמוד בראשו (ועל הדרך פזרו הבטחות לכל שייח' בגזרה, במקביל למשל הם תמכו גם בבית סעוד)
שום הבטחה של פיצל לא הייתה מחזיקה מים א. גם הסכם וייצמן-פיצל קרס בשל העובדה שלא קיבל את סוריה וגורש בידי הצרפתים, ב. בית סעוד השתלט על חצי האי ערב וזרק משם את בית המלוכה ההאשמי, ג. פיצל עצמו נותר רק עם עראק ביד וגם זה לזמן מוגבל, ד. אף מוסלמי לא היה מוסמך לתת לאף יהודי לגור בחצי האי ערב (למעט בתימן) כי ישנה הוראה מפורשת של מחמד בעצמו שהורה למסלמים להשאיר את חצי האי נקיה מיהודים), ה. לנוכח ההצלחה הכבירה של התעמולה הנאצית בקרב העולם המסלמי והנחלת האנטישמיות משם וצירופה לזו המסלמית המקורית, אני לא רוצה להעלות בדעתי מה היה עולה בגורל יהודים שהיו מוכנים להיות תחת שלטון מסלמי האשמי אחרי שהיה הופך למדינה מסלמית עצמאית, מהומות הפרהוד היו רק מתאבן במקרה שכזה

יום שני, 2 באפריל 2012

החטא הקדמון של בן גוריון

האבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה?"- בן גוריון, האיש שעמד בראש תנועת העבודה שהשתלטה השתלטות עוינת על התנועה הציונית ומוסדותיה בעקבות ההתנקשות בחיים ארלוזורוב בשנת 1933 (מעט אחרי עליית היטלר לשלטון בגרמניה).

ארלוזורוב היה מעין "שר החוץ" או האחראי על שליחויות החוץ של תנועת העבודה בתנועת הציונית (תפקיד שנטלו על עצמם מאוחר יותר משה שרת וגולדה מאיר).
אותו בן גוריון שעמד מאחורי הפלמ"ח וההגנה שהיו הזרועות הביצועיות של תנועת העבודה לפני קום המדינה לא טרח לבצע הפרדה בין אנשי התפיסה הלאומית בעבודה והפרו-מערביים בגישתם (דוגמת ויצמן, שרת, דיין, מאיר, לבון, דינור, כצנלסון, הזז, ספיר וכו') לבין אנשים שצידדו בסוציאליזם הסובייטי או לכל הפחות היו בעלי סימפטיה רעיונית כלפיה, או למצער כאלו שמטרתם בסופו של דבר הייתה להקים את מדינת ישראל אך מיד עם הקמתה או מעט לאחר מכן, להפכה לפרוטקטוקרט סובייטי וחלק אינטגרלי מהקומאינפורם (הברית הקומוניסטית הבינלאומית בה היו חברים כל המדינות הקשורות בחבל הטבור לברית המועצות וכן כל המפלגות הקומוניסטיות והקומוניסטיות למחצה שכל מדינות העולם ובייחוד במערב וכן גם בישראל).

אנשים אלו (דוגמת משה סנה, יצחק בן אהרן, יצחק גרינבוים,יצחק טבנקין, ישראל גלילי, יעקב ריפתין, יגאל אלון, אהרן כהן-שנעצר ב-58' בעוון ריגול לטובת בריה"מ, מאיר יערי ויעקב חזן) היו בעלי תפקידי מפתח בפלמ"ח ובהגנה (משה סנה היה מפקדו העליון של הפלמ"ח) ובשאר מוסדות התנועה.
עם קום המדינה התפצלו אנשים אלו מהתנועה של בן-גוריון והקימו את מפלגת מפ"ם שהייתה אגב, המפלגה השניה בגודלה בכנסת הראשונה-19 מנדטים, שהיוותה אופוזיציה למפלגת מפא"י של בן-גוריון וחבר מרעיו. (חשוב להזכיר שזו לא הייתה התנועה ה-קומוניסטית במוצהר שהתגלמה בתחילה ב-פ.ק.פ עד קום המדינה ואחריה במפלגת מק"י,רק"ח, של"י ולבסוף היום זו מפלגת חד"ש).

מפלגת מפ"ם שהודרה (כמו גם מפלגות אחרות) מהליך קבלת ההחלטות הצבאית בקבינט של בן גוריון, כן מועדת הבטחון של הכנסת וכן גם מקבלת מידע מסווג כלשהו ממערכות הבטחון השונות ובראשם מצה"ל.

המפלגה הזו דאגה להמשיך לקבל מידע פנימי ומסווג ממערכות אלו דרך אנשים שהיו חלק אינטגרלי ממערכות אלו מהדרגים הזוטרים ועד הקצונה הבכירה ביותר ותפקידי המפתח שם. היו להם אנשים בצה"ל, בשב"כ, במוסד, במשרד הבטחון, במשרד החוץ ובעוד מקומות.
האנשים במערכות הללו, העבירו מידע מסווג בדרגות הסיווג הגבוהות ביותר לידי אנשי מפ"ם שביודעין העבירו מידע זה לידי נציגי בריה"מ בארץ ובחו"ל, גלויים (השגריר, הקונסול, קומיסארט החוץ וכו') וסמויים (אנשי KGB ו- GRU- מודיעין הצבא האדום).

הס מלהזכיר שמשנת 1953 (שנת מותו של סטאלין) בריה"מ הפכה לפטרונם של מדינות ערב במלחמתם בישראל, וישראל הוגדרה על ידי בריה"מ כמוצב קדמי של האימפריאליזם המערבי (למרות שבזמן סטאלין תמכו בישראל ואף היו גורם משמעותי בכך שהאו"ם יצביע ברוב קולות בעד כינונה ב-47').

חשוב להזכיר שגם כאשר סטאלין היה בשלטון והיה תמיכה (זמנית) בישראל, עדיין המדינה ומוסדותיה קיבלו הכרעה של צידוד בגוש המערבי (ברית נאט"ו ובראשו ארה"ב) בתמונה הכוללת הכלל עולמית של המלחמה הקרה (אולי ההחלטה המשמעותית ביותר שקיבלה ישראל מעודה חוץ מאשר אולי סידרת השטויות שביצעה במלחמת השחרור ב-48' ובמלחמת ששת הימים ב-67' ואחריה שהיוו בכיה לדורות).

אנשים כגון- יצחק רבין, חיים בר לב, דוד (דדו) אלעזר ואברהם יפה (שלושת הראשונים היו רמטכ"לים בקדנציות עוקבות והאחרון היה אלוף פיקוד צפון באמצע שנות ה-60) ורבים אחרים במערכות האמורות.

הסיבה היחידה שלא נגעו בהם לרעה והם המשיכו להתקדם בסולם הדרגות היה בשל סיבה אחת מרכזית והיא שבן-גוריון קיבל החלטה (מטומטמת לטעמי) שאסור לעשות להם דבר ולהמשיך כרגיל בגלל שאם יעצרו את כולם בעוון בגידה וריגול אזי כל המערכות בהם הם נמצאים יקרסו וישבר עמוד השדרה הפיקודית שלהם מעבר לכל נזק הפיך!

הוכחה לכך הם דבריו המפורשים בנדון של איסר הראל (הממונה- תפקיד משולב של ראש המוסד והשב"כ שרק הוא נשא בו בכל תולדות המדינה בין השנים 1952-1963 שנת פיטוריו בידי בן-גוריון עצמו) בראיון שהעניק לפני כ-7 שנים לערוץ 1 בטלוויזיה.
חשוב להזכיר שיועצו הצבאי של בן-גוריון בעצמו- סא"ל ד"ר ישראל בר, ועוד כמה חבר'ה "טובים" נעצרו בעוון ריגול, כנראה שבן-גוריון ושות' העדיפו לעשות את ההפרדה בין מרגלים באופן ישיר לבין כאלו שעשו את זה דרך המפלגה האם. אלו אנשים שעבורם ה"אינטרנאציונל" קדם ל"תקווה" ונאמנותם לאמא רוסיה קדמה לזו של המדינה אותה הם שירתו. אסור לשכוח זאת ולו לרגע.
בהשוואה לארה"ב, הרי זה בדיוק מה שעשו בני הזוג את'ל ויוליוס רוזנברג שהעבירו בתחילת שנות ה-50' כמה מסודות הפרוייקטים של פיתוח נשק גרעיני אמריקאי לידי בריה"מ בזמני אחד משיאי המתיחות בין בריה"מ לארה"ב. הם העבירו את המידע דרך המפלגה הקומוניסטית האמריקאית (אז היה דבר כזה), שהעבירו את המידע לידי נציגי הקרמלין ביודעין. הס מלהזכיר שבני הזוג רוזנברג הוצאו להורג בכיסא חשמלי בכלא סינג-סינג בעוון בגידה וריגול כנגד ארה"ב.
תארו לכם היפוטתית לרגע, מה היה קורה לו נשיא ארה"ב דאז, אייזנהאואר (הגנרל האמריקאי ממלחמת העולם השניה), היה חונן את יוליוס רוזנברג, אותו רוזנברג היה נהיה מאוחר יותר, ראש אג"מ צבא ארה"ב-ראש המטות המשולבים-מזכיר ההגנה של ארה"ב ולבסוף נשיא ארה"ב.

הרי לבטח אתם הייתם קופצים כנשוכי נחש מכיסאותיכם לנוכח הטירוף הזה האוחז בארה"ב ובעומד בראשה לו זה אכן קרה. האם מישהו העלה בדעתו שיש במדינת ישראל גורמים שיש להם אינטרס עליון להשתיק את זה? למה זה לא מטריד אף אחד עצם הידיעה שמערכת הבטחון שלכם, שלי ושל כולנו, מחוררת, או לפחות הייתה כזו, כמו גבינה שוויצרית על ידי סוכנים במישרין ובעקיפין של בריה"מ? אולי ושמא ישנם עדיין גורמים רבי כוח במדינה שעדיין מחזיקים באותה אידיאולוגיה (אם לא כלכלית אזי לפחות במישור המדיני), ולפיכך גם המסקנה שצריך (אולי) להחליף את ה'מגן דוד' בדגל לסמל -הפטיש והמגל? אלו שאלות שעל כל אחד ואחד לשאול את עצמו ולברר עד תום, לו יהי זה חומר למחשבה עבור כולנו.