יום שלישי, 24 ביולי 2012

יהדות, משיחיות ואחדות פנימית

היהדות היא כשלעצמה משיחית, יהודי מתפלל 3 פעמים ביום לבואו של משיח במילים- "את צמח דוד עבדך תצמיח וקרנו תרום בישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה, ברוך אתה ה' מצמיח קרן ישועה".
איחוד בתוך העם היהודי הוא דבר הנמצא דווקא ברום המעלה היהודית.
במעמד הר סיני היה כל עם ישראל עומד "כאיש אחד בלב אחד" כלשון רש"י האלמותי.
חז"ל בבואם לעמוד על ההבדל בין חברה יהודית מאוחדת לכזו המפולגת, אומרים כך-
"ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר: תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא, היו יודעים לדרוש את התורה בארבעים ותשע פנים טמא, וארבעים ותשע פנים טהור... ואחר כל השבח הזה יוצאין למלחמה ונופלין, על ידי שהיה בהן דלטורין... אבל דורו של אחאב כולם עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היו בהן דלטורין יוצאין למלחמה ונוצחין (מדרש תנחומא)".
זאת אומרת ומכאן אני נע למסקנת דבריי ומחבר את הנ"ל עם הודעתי הראשונה באשכול,
כשהעם היהודי מאוחד, לא משנה אם הוא שקוע בחטא, אזי הוא בלתי מנוצח, ומאידך, אם העם היהודי יש בו "דלטורין" (שטינקרים, מלשינים, בוגדים, נבלות, תוקעי סכין בגב) אזי העם היהודי מובס.
ועל "דלטורין" אלו, חברי כת גזע האדונים הישראלי, אנשי הערב רב, יהודי מתפלל 3 פעמים ביום את הברכה-
"ולמלשינים אל תהי תקווה וכל המינים כרגע יאבדו וכל אויבי עמך מהרה יכרתו והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם במהרה בימינו, ברוך אתה ה' שובר אויבים ומכניע זדים".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה